VIEW SOLUTION
QuestionValvontakamerat Ranskassa: Uusi laki voimaan v. 2012 alusta
Answer:

Suunnitteletko matkaa Ranskaan?
TÄRKEÄ ILMOITUS: Ota huomioon Ranskassa 3. tammikuuta 2012 voimaan astunut nopeusvalvontakameratietojen käyttöä koskeva lakimuutos.

Kysymyksiä ja vastauksia


K1: Olen lukenut netistä, että Ranskassa on astunut voimaan uusi valvontakamerahälytyksiä koskeva laki. Mistä on kyse?
V1: Ranskassa on astunut voimaan 3. tammikuuta 2012 uusi laki, jolla kielletään kaikki nopeus-valvon¬ta¬kameroista varoittavat järjestelmät. Laki koskee kaikkia satelliittinavigointiin perustuvia järjestelmiä. Kaikkialla Ranskan alueella on siis laitonta käyttää mitään nopeusvalvontakameroista varoittavaa laitetta.


K2: Olen kuullut, että Garmin GPS-laitteet eivät enää varoita käyttäjiä valvontakameroista Ranskassa. Onko se totta?
V2: Uudet Ranskassa myytävät Garmin-autonavigaattorit eivät enää ilmoita kameratolppien sijaintia, mutta varoittavat kuljettajaa vaara-alueista. Tämä on uuden, 3.1.2012 voimaan astuneen Ranskan lain mukaista, joten kaikki Ranskassa myytävät Garmin-laitteet ovat 100 % laillisia.

Ranskaan matkustavien suomalaisten tulee poistaa Ranskan nopeusvalvontakamerat sisältävä tieto-kanta käytöstä ennen Ranskan alueelle saapumista. Ohjeet ovat alla:

• Laita laite päälle
• Kosketa Työkalut
• Kosketa Asetukset
• Kosketa Navigointi
• Kosketa Auto
• Kosketa Läheisyyspisteet
• Kosketa Hälytykset
• Valitse Garmin valvontakamerat
• Kosketa Tallenna

Päävalikkoon paluun jälkeen laitteesi on valmis käytettäväksi Ranskassa uusien lakirajoitusten mukaisesti.

Huomioi, että eri Garmin-autonavigaattorimalleissa ohjeet voivat olla hieman erilaisia.

Suositte-lemme tarkistamaan laitteen käyttöohjeesta netistä, miten Garmin valvontakamerat otetaan käyttöön laitteessasi.
https://support.garmin.com/support/manuals/searchManuals.faces

Jos master resetoit laitteesi, joudut poistamaan kameratiedot uudelleen käytöstä yllä mainittujen ohjeiden mukaisesti.


K3: Olen kuullut, että valvontakamerahälytysten käyttö on nykyään laitonta Ranskassa. Saanko sakot, jos käytän navigaattoriani Ranskassa?
V3: Jokainen poliisin Ranskassa pysäyttämä autoilija, joka käyttää valvontakamerahälytyksillä varustettua laitetta, voi saada 1.500 € sakon kotimaastaan riippumatta. Neuvomme kaikkia ei-ranskalaisia asiakkaitamme poistamaan kamerahälytykset käytöstä ennen Ranskan maaperälle saapumista. Katso vastaus 2.


K4: Vaikuttaako muutos laitteeni kameratolppahälytysten käyttöön Suomessa?
V4: Jollet ole aikaisemmin poistanut Garmin valvontakameroita käytöstä laitteesi asetuksista, laitteesi toimii normaalisti Suomessa ja muissa Euroopan maissa liikkuessasi. Muutos koskee ainoastaan Ranskaa.

Jos kuitenkin olet poistanut Garmin valvontakamerat käytöstä Ranskassa ollessasi, sinun tulee noudattaa seuraavia ohjeita hälytysten uudelleenaktivoimiseksi Ranskan ulkopuolella:

• Laita laite päälle
• Kosketa Työkalut
• Kosketa Asetukset
• Kosketa Navigointi
• Kosketa Auto
• Kosketa Läheisyyspisteet
• Kosketa Hälytykset
• Valitse Garmin valvontakamerat
• Kosketa Tallenna

Palaa Päävalikkoon. Valvontakamerahälytykset on nyt uudelleenaktivoitu ja valmiina käyttöön.

Huomioi, että eri Garmin-autonavigaattorimalleissa ohjeet voivat olla hieman erilaisia. Suositte-lemme tarkistamaan laitteen käyttöohjeesta netistä, miten Garmin valvontakamerat otetaan käyttöön laitteessasi.

https://support.garmin.com/support/manuals/searchManuals.faces


K5: Miten tiedän, onko laitteeseeni esiladattu Ranskan valvontakamerat?
V5: Jos olet ostanut vain Suomen ja Pohjoismaiden paikallisversion (ei Euroopan tietokantaa) etkä ole ikinä hankkinut Ranskaa koskevaa lisätietokantaa, laitteeseesi ei pitäisi olla esiladattu Ranskan valvontakameratietoja. Jos et ole varma, voit poistaa Garmin valvontakamerat käytöstä vastauk¬sen 2 ohjeiden mukaisesti.


K6: Luin nettisivuiltanne, että tarjoatte nyt Vaara-alueita koskevia tietoja Ranskasta. Kor¬vaa-vatko ne valvontakamerahälytykset?

V6: Kyllä ja ei. Kyllä, koska näitä tietoja saamme nyt Ranskan lain perusteella tarjota asiakkail¬lem-me. Ei, koska ne eivät suoraan korvaa valvontakameratietoja eivätkä sisällä valvontakameroiden sijaintitietoja. Vaara-aluetiedot kattavat 4 km moottoriteillä, 2 km pääteillä ja 350 m kaupunki-alueilla ja osoittavat liikenteen kannalta vaarallisia alueita. Alueilla saattaa olla valvontakameroita. Tietoihin sisältyy vaarallisia paikkoja, kuten tasoristeyksiä, vaarallisia risteyksiä ja kolareille alttiita kohtia. Uusi Ranskassa voimaan astunut laki määrää vaara-alueiden kattaman etäisyyden.


K7: Olen juuri hankkinut Ranskaa koskevan tilauksen, voinko saada korvausta?
V7: Muutos Ranskan tieliikennelainsäädännössä on Ranskan hallituksen täytäntöön panema ja Garminin on lain mukaan pakko noudattaa sitä. Emme yleisesti ottaen voi antaa korvausta. Uusim-man Garmin-autonavigaattorimallin ostaneille tarjoamme uuden Vaara-aluetietokannan sekä Rans-kan uuden lainsäädännön mukaisen päivitetyn laiteohjelmiston. Päivitys on tällä hetkellä saata¬vissa seuraaviin laitteisiin:

• nüvi 1200-, 1300- ja 1400-sarjat
• nüvi 30-, 40- ja 50-sarjat
• nüvi 2200- ja 2300-sarjat
• nüvi 2XX5-sarjat
• nüvi 3400-sarjat

Seuraavien laitteiden päivitykset julkaistaan alla olevan aikataulun mukaisesti:

• nüvi 2400-sarjat: saatavissa arvion mukaan 24.1.2012
• dēzl-sarjat: saatavissa arvion mukaan 24.1.2012
• zūmo 220-, 660-, 665-sarjat: saatavissa arvion mukaan 13.2.2012
• nüLink 2300 LIVE-sarjat: saatavissa arvion mukaan 22.2.2012

Jos laitteesi ei ole listalla tai haluat hakea korvausta, ota yhteyttä Tuotetukeen.


K8: Onko missään muussa maassa samaa tai samantyyppistä lakia?
V8: Vastaavaa lakimuutosta ei ole suunnitteilla lähitulevaisuudessa muissa Garmin Valvontakamera-tietokantaan kuuluvissa maissa.


K9: Mitä eroa on tämänhetkisellä tilauksellani ja uuden lain mukaisella Vaara-alue- tilauksella?
V9: Vaara-aluetilaus kattaa 4 km moottoriteillä, 2 km pääteillä ja 350 m kaupunkialueilla ja osoittaa liikenteen kannalta vaarallisia alueita. Alueilla saattaa olla valvontaka¬meroita. Tietoihin sisältyy vaarallisia paikkoja, kuten tasoristeyksiä, vaarallisia risteyksiä ja kola¬reille alttiita kohtia. Uusi Ranskassa voimaan astunut laki määrää vaara-alueiden kattaman etäi¬syyden. Euroopan muiden maiden valvontakameratietoihin muutos ei vaikuta.


K10: Kuka on vastuussa, jos käytän Ranskassa laitetta, jossa on valvontakameratilaus käytössä?
V10: Auton kuljettaja kantaa lopullisen vastuun laitteensa käytöstä, mukaan lukien sen ominaisuu-det kuten valvontakamerahälytykset. Kun liikut Ranskassa, ja jos laitettasi ei ole mainittu Vastauk-sessa 7, sinun tulee poistaa Garmin valvontakamerat käytöstä Vastauksen 2 ohjeiden mukaisesti. Garmin ei ota vastuuta velvollisuuden noudattamatta jättämisestä.


K11: Minulla on nüLink LIVE-autonavigaattori. Mitä tämän laitteen valvontakamera¬häly-tyksille tapahtuu?
V11: nüLink 2300 LIVE-sarjan laitteisiin on tulossa Vaara-aluehälytyksiä koskeva päivitys (katso Vastaus 6) helmikuun 2012 kuluessa. Mis¬sään nüLink-laitteessa ei tule olemaan valvontakamera¬pal-ve¬lua Ranskan alueella. Suomessa ja muissa maissa valvontakamerahälytykset toimivat normaa¬listi.

nüLink 2300 LIVE-sarjan laitteissa muutos on samantyyppinen kuin laitteissa, joissa ei ole reaali-aikaista palvelua (katso K6): varoitukset koskevat Vaara-alueita, eivät valvontakameroita.


K12: Voinko poistaa kamerahälytykset käytöstä LIVE-laitteessani?
V12: nüLink LIVE-navigaattorit vastaanottavat valvontakameratiedot langattomasti. Garmin on poistanut hälytykset käytöstä Ranskassa, joten ei ole vaaraa, että saisit kamerahälytyksiä Ranskassa autoillessasi. Muutos ei koske muita alueita, missä vastaanotat kamerahälytyksiä kuten ennenkin. Garmin julkaisee pian ohjelmistopäivityksen, jonka avulla laitteesi pystyy vastaanottamaan reaaliaikaisia Vaara-aluehälytyksiä Ranskassa, jolloin laitteesi on Ranskan uuden lain mukainen. Ohjelmistopäivityksen saat Garmin Web Updaterista: www.garmin.com/webupdater

Last modified on02/16/2012

Did this information answer your question?

Yes - this fully addressed my question
No/partially - I will continue searching


No - I would like to suggest changes or additions

Enter Your Suggestion
Suggest a new solution
Change this solution
Other recommended links