VIEW SOLUTION
QuestionHvordan oppdaterer jeg programvaren på Garmin-enheten min?
Answer:

Den foretrukne måten å oppdatere programvaren i en Garmin-enhet på er ved å bruke WebUpdater.
WebUpdater er et gratis program som kan lastes ned og installeres på datamaskinen. Det vil lede deg gjennom prosessen med å oppdatere programvaren for Garmin-enheten. WebUpdater kan kjøres når som helst for å kontrollere og installere relevante programvareoppdateringer på en Garmin-enhet.

Start på WebUpdater-siden: (http://www8.garmin.com/support/collection.jsp?product=999-99999-27)

 1. Koble enheten til datamaskinen via USB-kabelen.
 2. Velg den relevante versjonen av WebUpdater ut fra operativsystemet på datamaskinen.
 3. Klikk på I agree to the above terms and want to proceed to the download page.
 4. Klikk på Download.
 5. Velg Kjør når popup-boksen vises.
 6. Velg Kjør, og det vises en melding med et spørsmål om du vil kjøre programvaren.
 7. Klikk på Neste når installasjonssiden for WebUpdater vises.
 8. Merk av i avmerkingsboksen for å godta lisensvilkårene, og velg Neste.
 9. Velg Utført for å fullføre nedlastingen av WebUpdater.

Når WebUpdater er installert på datamaskinen, må du velge programmet hvis det ikke åpnes automatisk. Kjør programmet, og følg anvisningene.

 1. Velg Neste i WebUpdater-veiviseren.
 2. Velg Finn enhet og Neste.
 3. Velg Neste for å oppdatere enhetsprogramvaren på enheten, og følg instruksjonene.

Når du har kjørt programvareoppdateringer og oppdatert enheten, vil du bli bedt om å søke etter flere oppdateringer. Hvis du vil laste inn flere oppdateringer, må du merke av i boksen ved siden av de aktuelle oppdateringene du ønsker å laste ned.

 1. Velg alt som gjelder for fastvare, GPS-programvare, trafikk, kjøretøy eller stemmespråk i forbindelse med versjonene du bruker.
 2. Klikk på Neste når du har gjort valgene, og merk av for at du godtar. Oppdateringene sendes nå direkte til Garmin-enheten din. Når oppdateringen er fullført, vises det et felt med informasjon om nedlastinger og om de er fullført.
 3. Klikk på Utført, og fjern Garmin-enheten fra datamaskinen, slik at oppdateringene kan lastes inn. Når oppdateringen/oppdateringene er lastet inn, går enheten tilbake til den vanlige avtaleskjermen, og vil da være klar til bruk.

Last modified on04/08/2011

Did this information answer your question?

Yes - this fully addressed my question
No/partially - I will continue searching


No - I would like to suggest changes or additions

Enter Your Suggestion
Suggest a new solution
Change this solution
Other recommended links