VIEW SOLUTION
QuestionHur uppdaterar jag mjukvaran i min Garmin?
Answer:

Det bästa sättet att uppdatera programvaran på i en Garmin-enhet är att använda WebUpdater.

WebUpdater är ett kostnadsfritt program som kan hämtas och installeras på datorn. Det leder dig genom processen vid uppdatering av programvaran för Garmin-enheten. WebUpdater kan köras när som helst för att kontrollera och installera tillämpliga programvaruuppdateringar i en Garmin-enhet.

Börja på WebUpdater-sidan: (http://www8.garmin.com/support/collection.jsp?product=999-99999-27)

 1. Anslut enheten till datorn via USB-kabeln  
 2. Välj lämplig version av WebUpdater baserat på datornsoperativsystem
 3. Klicka på I agree to the above terms and want to proceed to the download page
 4. Klicka på Hämta
 5. Välj Kör när popup-rutan visas 
 6. Välj Kör om ett meddelande visas som frågar "Vill du köra den härprogramvaran?"
 7. Klicka på Nästa när installationssidan WebUpdater visas
 8. Markera rutan för att godkänna licensvillkoren och välj Nästa
 9. Välj Klar för att slutföra WebUpdater-hämtningen

När WebUpdater är installerat på datorn väljer du programmet, om det inte öppnas automatiskt, för att köra programmet och följer uppmaningarna.

 1. Välj Nästa på guiden WebUpdater
 2. Välj Sök efter enhet och Nästa
 3. Välj Nästa för att uppdatera enhetens programvara på enheten och följuppmaningarna

När du har kört programvaruuppdateringarna och uppdaterat enheten uppmanas du att söka efter ytterligare uppdateringar. Om du vill hämta ytterligare uppdateringar markerar du rutan bredvid de specifika uppdateringar som du vill hämta.

 1. Välj något som relaterar till den fasta programvaran, GPS-programvaran, trafiken, fordonen eller röstspråk avseende versionerna som du använder.
 2. När det är valt klickar du på Nästa och markerar avtalsrutan.
 3. Nu körs uppdateringarna direkt på Garmin-enheten. 
 4. När uppdateringen är slutförd ser du en ruta som visar hämtningarna och om de genomfördes. 
 5. Klicka på Slutför och koppla ur Garmin-enheten från datorn för att tillåta hämtningen av uppdateringarna.
 6. När uppdateringen(-arna) har hämtats återgår enheten till den vanliga avtalsskärmen och den är redo att användas.

Last modified on04/08/2011

Did this information answer your question?

Yes - this fully addressed my question
No/partially - I will continue searching


No - I would like to suggest changes or additions

Enter Your Suggestion
Suggest a new solution
Change this solution
Other recommended links